JKP "Usluga" Priboj

Javno komunalno preduzeće

Nabavka industrijske soli za posipanje puteva

Link ka Portalu javnih nabavki