JKP "Usluga" Priboj

Javno komunalno preduzeće

I Cenovnik za utrošenu vodu i kanalizaciju (din/m³)

Kategorija

 

Voda

Kanalizacija

I

Domaćinstva

43.00

14.19

II

Škole, Obdaništa, Sportski centar

81.70

26.96

III

Privreda

118.25

39.02

 - domaćinstva koja imaju samo kanalizaciju - 355,00 din/mesečno

II Cenovnik za usluge iznošenja i deponovanja smeća

A/Domaćinstva.........................................................................................................  5.55 din/m²

B/Za pravna lica 

Prva u druga grupa odnose se na usluge iznošenja smeća bez ambalaže, za delatnosti kod kojih se smeće odlaže u kontejnere od 1,1m³ ili 5 m³ .
- I grupa.................................................................................................................. 27,83din/m2
Zlatare, časovničari, privatne škole, agencije za pružanje intelektualnih usluga, optičari, hem.čistione, agencije ( turističke, za vođenje knjiga), zabavne igre, sportske kladionice, teretane
- II grupa ........................................................................................................... 36,30din/m2
Opravka aparata i predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu, trgovina neprehrambenom robom, pržionice i prodavnice kafe, fotografske radnje, fotokopirnice, knjižare, održavanje i opravka motornih vozila, podrumi pića, kozmetički i frizerski saloni, privatne lekarske i stomatološke ordinacije.
- III grupa
Trgovina prehrambenom robom, trgovina na veliko i malo voćem i povrćem, ugostiteljsko-
restoranske usluge, zanatske radionice (stolarske, limarske i dr.), pekare, mesare, apoteke, stovarišta, proizvodni pogoni, banke i veći poslovni prostori, sud, opština, MUP, škole
1. Površina posl.prostora do 30 m² ....................................................1.975,00 din/mesečno
2. Površina posl.prostora od 31 - 60 m² .............................................2.555,00 din/mesečno
3. Površina posl.prostora od 61 - 90 m² ..............................................3.253,00 din/mesečno
4. Površina posl.prostora od 91 - 300 m² ........................................ 4.183,00 din/mesečno
5. Površina posl.prostora od 301 - 5.000 m² .................................................. 13,00 din/m2
6. Površina posl.prostora preko 5.000 m² po odvezenoj turi ................... 15.798,00 din
- IV grupa
Mesečna naknada za tezge površine do 5m² .......................................................... 465,00 din.
C/ NEOBAVEZNE USLUGE /PO ZAHTEVU KORISNIKA/
1. Ulazak na gradsku deponiju i istovar
građevinskog šuta i zemlje .............................................................................. 115,00 din/m3
2. Vanredno iznošenje mešanog komunalnog otpada ( do 5m3 )........................... 4.319,00din.

Cena zavisi od vrste delatnosti i površine poslovnog prostora

Sve cene su bez pdv-a