JKP "Usluga" Priboj

Javno komunalno preduzeće

I Cenovnik za utrošenu vodu i kanalizaciju (din/m³)

Kategorija

 

Voda

Kanalizacija

I

Domaćinstva

48.00

15.84

II

Škole, Obdaništa, Sportski centar

91.00

30.03

III

Privreda

126.50

41.75

 - domaćinstva koja imaju samo kanalizaciju - 390,00 din/mesečno

II Cenovnik za usluge iznošenja i deponovanja smeća

A/Domaćinstva.........................................................................................................  6.11 din/m²

B/Za pravna lica 

Prva u druga grupa odnose se na usluge iznošenja smeća bez ambalaže, za delatnosti kod kojih se smeće odlaže u kontejnere od 1,1m³ ili 5 m³ .
- I grupa.................................................................................................................. 30,61 din/m2
Zlatare, časovničari, privatne škole, agencije za pružanje intelektualnih usluga, optičari, hem.čistione, agencije ( turističke, za vođenje knjiga), zabavne igre, sportske kladionice, teretane
- II grupa ........................................................................................................... 39,93 din/m2
Opravka aparata i predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu, trgovina neprehrambenom robom, pržionice i prodavnice kafe, fotografske radnje, fotokopirnice, knjižare, održavanje i opravka motornih vozila, podrumi pića, kozmetički i frizerski saloni, privatne lekarske i stomatološke ordinacije.
- III grupa
Trgovina prehrambenom robom, trgovina na veliko i malo voćem i povrćem, ugostiteljsko-
restoranske usluge, zanatske radionice (stolarske, limarske i dr.), pekare, mesare, apoteke, stovarišta, proizvodni pogoni, banke i veći poslovni prostori, sud, opština, MUP, škole
1. Površina posl.prostora do 30 m² ....................................................2.173,00 din/mesečno
2. Površina posl.prostora od 31 - 60 m² .............................................2.911,00 din/mesečno
3. Površina posl.prostora od 61 - 90 m² ..............................................3.579,00 din/mesečno
4. Površina posl.prostora od 91 - 300 m² ........................................ 4.602,00 din/mesečno
5. Površina posl.prostora od 301 - 5.000 m² .................................................. 14,30 din/m2
6. Površina posl.prostora preko 5.000 m² po odvezenoj turi ................... 17.378,00 din
- IV grupa
Mesečna naknada za tezge površine do 5m² .......................................................... 520,00 din.
C/ NEOBAVEZNE USLUGE /PO ZAHTEVU KORISNIKA/
1. Ulazak na gradsku deponiju i istovar
građevinskog šuta i zemlje .............................................................................. 150,00 din/m3
2. Vanredno iznošenje mešanog komunalnog otpada ( do 5m3 )........................... 5.000,00din.

Cena zavisi od vrste delatnosti i površine poslovnog prostora

Sve cene su bez pdv-a