JKP "Usluga" Priboj

Javno komunalno preduzeće

Rekonstrukcija Postrojenja za prečišćavanje vode i hidraulička analiza vodovodnog sistema Priboja

Link ka Portalu javnih nabavki